Visi, Misi & Objektif

VISI

Menjadi sebuah Koperasi yang dinamik, maju dan berdaya saing dengan menawarkan produk dan perkhidmatan berkualiti kepada anggota dan pelanggan mengikut prinsip-prinsip koperasi.

MISI

Memanfaat segala sumber secara strategik untuk menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti  dengan menggunakan teknologi terkini di dalam sektor-sektor yang KOSAS terlibat bagi membolehkan  anggota, pelanggan, rakan perniagaan dan kakitangan mendapat faedah daripadanya.


OBJEKTIF    
  KOMERSIAL

Membudayakan kecemerlangan korporat dan menerapkan nilai-nilai keusahawanan dalam perniagaan

  OPERASI 

Memantapkan sistem dan jentera opeasi supaya lebih berkualiti, inovatif, efektif dan efisyen

  KEWANGAN

Mencapai pertumbuhan mapan supaua KOSAS lebih berdaya tahan, berdaya saing dan cemerlang di era globalisasi

  MODAL INSAN

Meningkatkan komitmen, prestasi dan potensi diri warga kerja KOSAS

  ANGGOTA

Menghargai sokongan dan kesetiaan anggota dengan mengambil kira keperluan dan merealisasikan impian serta harapan mereka